Kymenlaakson käräjäoikeus on tuominnut kouvolalaisen Toni Raimo Kristian Asikaisen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 5 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Asia käsiteltiin asianomistajan ja syyttäjän pyynnöstä suljetuin ovin, sillä tapauksessa käytiin läpi arkaluontoisia yksityiselämään liittyviä asioita. Oikeus määräsi tapaukseen liittyvät asiakirjat salaisiksi 60 vuoden ajaksi. Käräjäoikeus perustelee päätöstään uhrin ja hänen huoltajiensa suojelemisella.

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö oli alkanut vuonna 2012 ja jatkunut kahden vuoden ajan. Uhrina oli 8-10 -vuotias lapsi. Oikeuden mukaan teot vahingoittivat lapsen kehitystä.

Käräjäoikeus katsoi teon törkeäksi sen kohdistuessa nuoreen henkilöön säännöllisesti. Oikeus pitää todennäköisenä, että tekoja oli ollut useita kymmeniä sen jatkuessa lähes kaksi vuotta. Mies tuomittiin myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sekä sen levittämisestä.

Vuonna 1983 syntynyt Asikainen sai tuomion myös vuosien 2012-2014 aikana tapahtuneesta huumausaineen käyttörikoksesta. Tapahtumien aikaan mies oli käyttänyt huumeita ja siten lisännyt uhriksi joutuneen lapsen pelkoa ja turvattomuutta. Käräjäoikeus määräsi miehen maksamaan myös 300 euron uhkasakon hänen jätettyä saapumatta aiempaan oikeuskäsittelyyn vuonna 2015.

Rangaistusta määrättäessä Kymenlaakson käräjäoikeus otti huomioon teon olosuhteet, rangaistuskäytännön yhtenäisyyden sekä miehen aiemman tuomion seksuaalirikoksesta.

Asikainen määrättiin maksamaan uhrilleen korvauksia kivusta, särystä ja psyykkisestä tilapäisestä haitasta 10 000 euroa ja henkisestä kärsimyksestä 25 000 euroa. Oikeudenkäyntikuluja hänet määrättiin korvaamaan yli kolmella tuhannella eurolla. Valtion maksettavaksi kuluja jäi lähes 5000 euroa.

Käräjäoikeus määräsi miehen pidettäväksi edelleen vangittuna Mikkelin vankilassa. Hänet otettiin kiinni syyskuun alussa suorittamaan vankeusrangaistustaan. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa ylempään oikeusistuimeen. Mies myönsi oikeudessa syytteen ja korvausvaatimukset oikeiksi.